Rubbiye ŞAPCI
Mali ve İdari İşler Müdürü
e-posta: rubbiye@bilkent.edu.tr
Ömer Faruk CAN
Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı
e-posta: faruk.can@bilkent.edu.tr
Cüneyt TANRIVERDİ
Mali ve İdari İşler Memuru
e-posta: tcuneyt@bilkent.edu.tr

İDV Özel Bilkent İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinin tüm finans-muhasebe işlerinin yönetim ve denetiminden sorumludur ve kurum stratejilerinin tanımlanması ile finansal iletişiminin güncel tutulmasını sağlar. Muhasebe ve finans uygulamalarını yönetim  tarafından alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirir.

*Finansal yatırımların yönetimi,tahsilat ve ödemelerin yönetimi,mali kayıtların zamanında ve anlamlı tutulması,nakit akışının,banka işlemlerinin planlanması ve ay sonu mali kapanış.

*Kurumu ilgilendiren hukuki süreçler konusunda kurum avukatı ile koordineli olarak sürecin yürütme.

*Vergi (Kurumlar,KDV,muhtasar,SGK…vb) ve diğer resmi yükümlülüklerin yerine getrime.

*Finansal planlama ve kontrol,mali kayıtları anlamlı raporlar haline dönüştürerek yönetim raporlarının hazırlama.

*Kurumun hedefleri doğrultusunda departmanlarda yıllık bütçe çalışmalarının koordine edilmesi ve kurumun bağımsız denetim sürecini yönetme.

*İdari işler ve satın alma (yemek-taşıma-personel giderleri… vs ) gibi tüm mal ve hizmet alım   ve satın alma sürecinin yönetilmesi  ve takibi.

*İş sürecinin yasal sorumlulukları ve varlığı koruma ve devam sürecinde tüm birimlerle işbirliği ve yasal sürecin verimliliğinin sağlanma.

*Okul Yönetimine  mali danışmanlık.