Sn. Burçin Erzurumlu, 5 – 8. Sınıf Öğrenci İşleri Sorumlusu & Yönetim Asistanı

Sn. Burçin Erzurumlu 5->8. sınıf seviyelerinin öğrenci işleri sorumlusu ve yönetim asistanıdır. Bu seviyelerden sorumlu olan Müdür yardımcısı Sn. Ali Toker’e asistanlık yapar, veliler ile randevularını plânlar, yazışmalarını yapar. Aynı zamanda bu seviyelerde haftalık programların yürütülmesine destek verir..

E-posta: tburcin@bilkent.edu.tr
Tel: 290 83 60