İhsan Doğramacı Vakfı, Özel Bilkent İlk ve Orta Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Genel Müdürlüğünün onayıyla 1 Temmuz 1994’te Bilkent Üniversitesinin Merkez Kampusunda ‘Özel Kent İlköğretim Okulu’ adıyla kuruldu. Dört derslik (bir anaokul ve üç birinci sınıf dersliği), çok amaçlı salon, yemekhane, revir ve dört ofisten oluşan tek katlı ve bahçe içindeki ilk okul binasının yapımı 1994 yılında tamamlandı.

Okulun açılışı, 1994 yılı Eylül ayında Vakıf Başkanı Merhum Prof.Dr. İhsan Doğramacı tarafından yapıldı.

Merkez kampüsteki binaya 1995-1996 akademik yılında biri İngilizce, biri de müzik dersliği olmak üzere üç derslik, kütüphane, sanat odası ve spor salonu eklendi. Ancak öğrenci sayısındaki artış nedeniyle yeni tesislere gereksinim duyuluyordu. Bu nedenle 1997 yılında, Doğu Kampüste yer alan bugünkü okul binasının yapımına başlandı. Yeni bina 15 Eylül 1997 Pazartesi günü törenle eğitim ve öğretime açıldı.

Ekim 1997’de yürürlüğe giren Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim Kanunu çerçevesinde okulumuz Özel Bilkent Lisesiyle birleşti ve 6.7.8. sınıfları devraldı. Orta okulun devri 2001 yılında tamamlandı.

Okulumuz 2001-2002 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını verdi.

Okul binasının genişletilmesi çalışmaları kapsamında; binaya eklenen spor salonları, okul kütüphanesi, E Blok ve F Blok ile bugünkü görünümünü aldı.

2008 yılında Okul Yönetim Kurulu, Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programına katılma kararı verdi. Sorgulamaya dayalı öğretimi benimseyen  program çerçevesinde beklenen standartlara uygun bir öğretim programı  ve öğretmen gelişim eğitimleri 2012 yılına kadar devam etti. Uygulama beklentilerine yanıt olarak 15 Kasım 2012’de Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından okulumuza ‘Dünya Okulu’ statüsü verildi.

30.3.2012 Tarihinde Milli Eğitim sisteminde yapılan kanun değişikliği ile 4+4+4 sistemine geçildi ve bu kararla ilkokul ve ortaokul olarak iki ayrı öğretim kurumuna dönüştürüldü.

2015-2016 Öğretim Yılından itibaren İlk Yıllar programının devamı olarak 5. sınıftan 10. sınıfa kadar devam eden Orta Yıllar Programını (MYP) uygulamak için hazırlık çalışmalarına başlanıldı. 2015 yılı Eylül ayında “İlgilenen Okul” olarak başlatılan program çalışmalarına 2016 Eylül ayından itibaren “Aday Okul” olarak devam edildi ve 2018 Nisan ayında da ‘Dünya Okulu’ statüsünü aldı. Böylelikle İlkokul, Ortaokul ve Lise olarak IB Süreç Okulu ünvanını almış oldu.  Toplam 23 ilkokul, 17 ortaokul sınıfı bulunan İhsan Doğramacı Vakfı, Özel Bilkent İlk ve Ortaokulu, Atatürk İlke ve İnkilapları doğrultusunda eğitimin özgün olmasını hedefleyerek 21.yüzyılın aydın lider ve girişimcilerini yetiştirmeyi ilke edinmiş bir öğretim kurumudur.

Geleceğin güvencesinin eğitim olduğuna  inanan ve yaşam boyu öğrenme  anlayışını eğitimin temeline alan  İhsan Doğramacı Vakfı’nın Bilkent Üniversitesi kampuslerinde ; Özel Bilkent Lisesi, Özel Bilkent Ankara Laboratuar İlk/Ortaokulu ve Lisesi, Müzik ve Sahne Sanatları İlk/Ortaokulu ve Lisesi ile Erzurum’da kurduğu Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar İlkokulu ve Lisesinde binlerce öğrenci eğitim almaktadır.