Bilkent Okulları olarak misyonumuz Atatürk ilke ve İnkılapları doğrultusunda;

B ireysel kimliğiyle kültürel mirasını birleştiren,

İ lkeli, dengeli ve açık fikirli,

L iderlik özelliklerine sahip, dönüşümlü düşünen,

K ararlı, güvenli ve duyarlı,

E vrenselliği yaşamı ile bütünleştiren,

N asıl öğreneceğini bilen, farklı dillerde kendini ifade eden,,

T eknolojiyi üst düzeyde kullanabilen,

Yenilikçi ve toplumun gelişimine katkıda bulunan bireyleri, küreselleşen dünyamızın yarınlarına hazırlamaktır.