Sn. Naile METİN ve Sn. Suzan ATABEY AKBAŞ; okul müdürlüğüne bağlı olarak eğitim ve öğretim dönemlerine ait program ve planlamaları, duyuruları yapar, öğrenci kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirir, öğrenci ve veli bilgilerini kayıt altında tutar ve gerekli güncellemeleri yapar. Müdür yardımcılarımıza asistanlık yapar. Veliler ile randevuları plânlar, yazışmalarını yapar. Aynı zamanda tüm seviyelerde haftalık programın yürütülmesine destek verir.
Naile METİN
E-posta: nailemetin@bilkent.edu.tr
Tel: 290 83 44
Suzan ATABEY AKBAŞ
E-posta: suzan.akbas@bilkent.edu.tr
Tel: 290 83 33