20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı: 28239 YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsili

Ücret tespiti
MADDE 53 – (1) Kurumlar, Kanunun 12 nci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ücretlerini; veliyle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına göre tesbit ederler. Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (Y.İ. – ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla %5 oranında artış yapılarak belirlenir.

MADDE 55 – (1) Öğrenci ve kursiyer ücretleri;
2) Okullar, çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir.

Ücretlerin iadesi
MADDE 56 –
Eğitim ve öğretim yılı başlamadan okulumuzdan ayrılan öğrencilere yıllık ücretin %10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra okulumuzdan ayrılan öğrencilere ise yıllık ücretin ’10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı okulumuz tarafından öğrenci velisine/vasisine iade edilir.