Özel Bilkent İlkokulu, Orta Okulu ve Lisesi İnsan Kaynakları Birimi her türlü iş ve işlemlerde bireyin özel olma durumunu dikkate almaktadır. Kurumumuz iş başvurusunda bulunan adayların kişiliği, kimlik bilgileri ve çalışma anlayışlarına dair daha önceki kurumdan şahsın izni olmadan asla referans alma ve bilgi toplama girişiminde bulunmaz. Tüm başvurular gizlilik esasına göre işlem görür ve tamamlanır.

İşbaşvurusunda bulunan adayla ilgili olarak;

* Her türlü cinsiyet, yaş, ırk , dil, din, renk, milliyet, etnik köken ayrımcılığı yapılmaz.

*Değerlendirmelerde adayın hangi okulları bitirdiği, öğrencilik geçmişi, (varsa) mesleki deneyimi, insan ilişkilerinde sergilediği duruş, ekip çalışmasına olan yatkınlığı, iletişim donanımı, Türkçe’yi veya yabancı dili kullanma kalitesi, sözlü ve yazılı iletişim becerileri ve teknoloji okuryazarlığı bir bütün olarak ele alınır.

* Mesleki deneyimi olmayan genç insanların istihdam edilmesi konusunda kurumun bir önyargısı bulunmamaktadır.

* Başvuru formunun tüm sorularının eksiksiz yanıtlanması ve bir adet fotoğrafın forma iliştirilmesi gerekmektedir.

* Başvuru esnasında en az iki referansın bildirilmesi zorunludur.

* Varsa tavsiye mektupları başvuru formu ile birlikte kuruma teslim edilmelidir.

* Referans veya tavsiye mektuplarının başvuru sahibiyle akrabalık derecesinin olmaması önem arz eder.

* Özel Bilkent İlkokulu, Orta Okulu ve Lisesi’ne yılın her döneminde başvuru yapılabilmekte ve başvurular BİR yıl süreyle muhafaza edilmektedir.

* Kurumun uzun dönemli istihdam politikasından dolayı son derece kısıtlı sayıda kişiye ihtiyaç duyulmakta, bazı görevler için uzun dönem bir ihtiyaç oluşmayabilmektedir.

* Tüm başvuru sahiplerine, okulun olumlu veya olumsuz kararı resmi olarak iletilmektedir.

Her eğitim-öğretim yılının başında yeni meslektaşlarımıza hoş geldin demek ve yeni konumlarına alışmalarında onlara destek olmak için bir işe başlama programı uygulanır. Program bir gün sürer ve yeni meslektaşlarımızla okul arasında yapıcı bir diyalog başlatmak için mükemmel bir fırsat sunar.

AMAÇ :

* Okulu, misyonunu ve programlarını katılımcılara tanıtmak
* Öğretim ve öğrenimin nasıl düzenlendiğini göstermek
* Okuldaki işlemler ve politikaların anahatlarını sunmak
* Tüm okulu ilgilendiren konuların ele alınması için fırsat yaratmak

KONU :

* Okullara ilişkin sunum (misyon, yapı, roller, sınıf sistemi)
* Okuldan beklentiler (görev tanımları, duyguları dile getirme, işbirliği, sorun çözme)
* Öğretmen görevleri
* Disiplin politikası ve konuları
* İstihdamla ilgili genel artalan bilgileri
* Okul ve kampus turu