V İ Z Y O N U M U Z

Özgün ve özgür düşünen,

Öğrenmeyi öğrenen,

Hayallerine sınır koymadan geleceği şekillendiren

Bir okul toplumu olmaktır.