TARİHÇEMİZ

İhsan Doğramacı Vakfı, Özel Bilkent İlk ve Orta Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Genel Müdürlüğünün onayıyla 1 Temmuz 1994’te Bilkent Üniversitesinin Merkez Kampusunda ‘Özel Kent İlköğretim Okulu’ adıyla kuruldu. Dört derslik (bir anaokul ve üç birinci sınıf dersliği), çok amaçlı salon, yemekhane, revir ve dört ofisten oluşan tek katlı ve bahçe içindeki ilk okul binasının yapımı 1994 yılında tamamlandı.

Okulun açılışı, 1994 yılı Eylül ayında Vakıf Başkanı Merhum Prof.Dr. İhsan Doğramacı tarafından yapıldı.

Merkez kampustaki binaya 1995-1996 akademik yılında biri İngilizce, biri de müzik dersliği olmak üzere üç derslik, kütüphane, sanat odası ve spor salonu eklendi. Ancak öğrenci sayısındaki artış nedeniyle yeni tesislere gereksinim duyuluyordu ve böylece 1997 yılında, Doğu Kampusta yer alan şu anki okul binasının yapımına başlandı. Yeni bina 15 Eylül 1997 Pazartesi günü törenle eğitim ve öğretime açıldı.

Ekim 1997’de yürürlüğe giren Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim Kanunu çerçevesinde okulumuz Özel Bilkent Lisesiyle birleşti ve 6.7.8. sınıfları devraldı. Orta okulun devri 2001 yılında tamamlandı.

Okulumuz 2001-2002 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını verdi.

Okul binasının genişletilmesi çalışmaları kapsamında;

- 2001-2002 eğitim-öğretim yılında bir büyük ve dört küçük spor salonu, soyunma odaları, duşlar ve depoların yer aldığı “D blok”,

- 2003-2004 eğitim-öğretim yılında 6. 7. ve 8. sınıfların dersliklerinin yer aldığı “E blok” ve genişletilen Okul Kütüphanesi

- 2008 yılında Okul Yönetim Kurulu, Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programına katılma kararı verdi. Sorgulamaya dayalı öğretimi benimseyen bu program çerçevesinde planlanan öğretim programı geliştirme süreci ve öğretmen eğitimleri 2012 yılına kadar devam etti. 15 Kasım 2012’de Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından okulumuza ‘Dünya Okulu’ statüsü verildi.

- 2010-2011 eğitim-öğretim yılında da Okul Öncesi-1 ve Okul Öncesi-2 gruplarının eğitim gördüğü 7 derslik, bir öğretmenler odası, ofisler, kütüphane ve depoların bulunduğu “F blok” Ana Okulu bölümümüz hizmete girdi. Bu yıla kadar 6 yaşında öğrenci kabul eden okulumuzun, 2010 yılında yapılan yeni binasında ilk kez 5 yaş ve 6 yaş sınıfları açıldı.

2012-2013 Öğretim yılından itibaren Milli Eğitim sisteminde oluşan değişiklikler doğrultusunda;

- Okul Öncesi-1(3.5-4.5 yaş grubu),
- Okul Öncesi-2 (4.5-5.5 yaş grubu) ,

- 1.2.3.4. sınıflardan oluşan İlk okulumuzun 1. Sınıfında ilk kez 66 aylık öğrenciler öğrenime başladılar. Eğitimde 4+4+4 sistemi ile birlikte Ortaokul bölümümüz 5.sınıfların katılımı ile dört yıllık eğitim sürecine geçti.

- 2014-2015 Öğretim Yılı’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni sistemi nedeni ile aynı çatı altında iki ayrı okul “İDV Özel Bilkent İlk ve Ortaokulu” olarak iki ayrı okul yönetimi ile eğitim yaşamını sürdürmeye başladı.

2015-2016 Öğretim Yılından itibaren PYP Sergi sürecini tamamlayan 5.sınıf öğrencilerine Orta Yıllar Programı (MYP) uygulamak için hazırlık çalışmalarına başlanıldı. 2015 yılı Eylül ayında “İlgilenen Okul” olarak başlatılan program çalışmalarına 2016 Eylül ayından itibaren “Aday Okul” olarak devam edilmektedir. Bu bağlamda öğretmen eğitimleri sürdürülmekte ve müfredat programı çalışmaları sürdürülmektedir. PYP’de olduğu gibi MYP’de de “Dünya Okulu” statüsünü elde etmek hedeflenmiştir.

İhsan Doğramacı Vakfı, Özel Bilkent İlk ve Ortaokulu, Atatürk İlke ve İnkilapları doğrultusunda eğitimin özgün olmasını hedefliyerek 21.yüzyılın aydın lider ve girişimcilerini yetiştirmeyi ilke edinmiş bir öğretim kurumudur.

Bu kapsamda Türkiye genelinde eğitim kurumlarını yapılandıran İhsan Doğramacı Vakfı’nın Bilkent Üniversitesi kampuslerinde kurduğu Özel Bilkent Lisesi, Özel Bilkent Ankara Laboratuar İlk/Ortaokulu ve Lisesi, Müzik ve Sahne Sanatları İlk/Ortaokulu ve Lisesi ile Erzurum’da kurduğu Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar İlkokulu ve Lisesi ile Erbil’de kurduğu Özel Bilkent Erbil İlkokulu ve Ortaokulu bulunmaktadır.