İNGİLİZCE

Atatürk yeni Türkiye’nin her dalda “Batı Uygarlığı” düzeyinde çıkaracak gençlerinin
önemli bir araç olarak Yabancı Dilleri de iyi öğrenmeleri gerektiği üzerinde önemle durmuştur.

Servet ALTAN
serveta@bilkent.edu.tr

  Carlos Lopez SANTAMARİA
carlos.lopez@bilkent.edu.tr

  Fatma Işık BORAN
isikboran@bilkent.edu.tr

Tatiana AKYÜREK
akyurek@bilkent.edu.tr

  Sandra ORBAY
imperial@bilkent.edu.tr


  Linda Bruce ÖZDEMİR
lindab@bilkent.edu.tr


Aysun ATEŞ
ates@bilkent.edu.tr

  Merve Selen İNCE
ozmete@bilkent.edu.tr

  Bahar Seçmeer SEDEFOĞLU
secmeer@bilkent.edu.tr

Yasmin ALTINOVA
yasmin.altinova@bilkent.edu.tr

      Rachael TRUESDELL
rachaeltruesdell@bilkent.edu.tr