FEN BİLİMLERİ

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için,
en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir.” - K. Atatürk

Dr.Funda Aslan YOLCU
afunda@bilkent.edu.tr

  Ufuk YAKAR
uyakar@bilkent.edu.tr

  Dr.Belma KARADENİZ
belma@bilkent.edu.tr


  Fatma ONAN
fatmaonan@bilkent.edu.tr

 “Bilimsel düşünce doğru cevap sunmaktan çok doğru soruları sorar.” - Claude Levi-Strauss

MYP (Orta Yıllar Programı) ışığıyla merkezine sorgulamaya alan ve dersimizin kapsamı çerçevesinde öğrencilerimizi araştırmaya, gözlem ve deney yoluyla işbirlikçi biçimde ve bağımsız olarak problem çözümlerine yönlendirmeye çalıştığımız öğrenme ortamlarımızda en güçlü yanımız fen bilimleri ile günlük yaşam arasındaki bağlantıları öğrenenler topluluğu olarak yanlız öğretmen ve öğrenci değil yer yer velilerimizle birlikte keşfetmemizdir.