4. SINIFLAR

"Eserinin üzerinde imzası olmayan,
yegane sanatkar öğretmendir." - M.K.ATATÜRK

Canan Güney MÜRSEL
cguney@bilkent.edu.tr

  Adem BAYIRLI
adembayirli@bilkent.edu.tr

  Şükriye EMRE
esukriye@bilkent.edu.tr

Hicran HAMİTOĞLU
hicran.hamitoglu@bilkent.edu.tr

      Selda BURSA
selda.bursa@bilkent.edu.tr


Dördüncü Sınıflar olarak; sorgulamaya dayalı bir öğrenme ortamı oluşturarak öğrencilerimizin düşünme becerilerini üst düzeye çıkarmanın yanı sıra, onların bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerini, problem çözme stratejilerini geliştirmelerini ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmelerini hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimizin yaptıkları araştırmaları ve edindikleri bilgileri sunarken hem iletişim becerilerini geliştirmelerini hem de ana dillerini en iyi şekilde kullanmalarını; tüm öğrenme süreçleri sonunda kendilerini değerlendirerek dönüşümlü düşünmenin önemini kavramalarını beklemekteyiz.

Zamanı etkili kullanmalarıyla birlikte, çalışmalarında sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu öğrenenler olarak sürekli kendilerini yenileyen, gelişimlerinin yanı sıra Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı bireyler olmalarını önemsemekteyiz.