2. SINIFLAR

"Yaratmanın başlangıcıdır düş gücü... Dilediğinizi düşler, düşlediğinizi amaçlar ve
amaçladığınızı da yaratırsınız sonunda." - Bernard Shaw

Aylin ŞAN ÖZKAPICI
ozkapici@bilkent.edu.tr

  Emrah NİSAN ASLAN
emrahaslan@bilkent.edu.tr

  Gülhan BOZKURT
gulhan.bozkurt@bilkent.edu.tr

Kevser KAVAS ERDAĞI
kevsererdagi@bilkent.edu.tr

      Işın KIPRIZLI
isin.kiprizli@bilkent.edu.tr