OKUL ÖNCESİ II

"Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey
içlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerine yardım etmektir." - Galileo

Başak AKSU
dbasak@bilkent.edu.tr
Web Sayfası

  Nursan AKKAYA ÇELİK
celikna@bilkent.edu.tr

  Meltem ÖZTÜRK
meltemoz@bilkent.edu.tr
Web Sayfası

Fatma DOĞAN
fatma.dogan@bilkent.edu.tr

  Başak GÖKÇEK
basak.gokcek@bilkent.edu.tr

  Özlem ORHAN
ocarli@bilkent.edu.tr
Lale ÇAKMAKÇI
lalec@bilkent.edu.tr

  Özlem BEYAZ
benzero@bilkent.edu.tr
  Duygu ACAR SEVİM
dsevim@bilkent.edu.tr
    Filiz ASLAN
filiz.aslan@bilkent.edu.tr
   

Okulöncesi eğitim insan yaşamının temelini oluşturur ve çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsar. Bu dönem, çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli roller oynayan bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlanabilir.