OKUL ÖNCESİ I

"Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur." - Thomas ADDISON

Eren AYIK
ayik@bilkent.edu.tr
  Ayşe ÖZÜGÜZEL
ayse.ozuguzel@bilkent.edu.tr

  Esra UYSAL
eakyuz@bilkent.edu.tr
Banu AKKAYA
byuksel@bilkent.edu.tr
  Demet ÖZAK
demetozak@bilkent.edu.tr

  Nezire ÇETİNER
durmusn@bilkent.edu.tr


Okulöncesi eğitim insan yaşamının temelini oluşturur ve çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsar. Bu dönem, çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli roller oynayan bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlanabilir.